• april

  8

  2020
 • 421
 • 0
Financiele regelingen voor ondernemers

Financiele regelingen voor ondernemers

Vragen over financiële regelingen

Het kabinet neemt maatregelen om de werkgelegenheid te behouden. Lees hier de Kamerbrief over economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus en de vragen en antwoorden hieronder. 

Veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers en ondernemers

Heeft u ondernemersvragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het KVK-coronaloket: www.kvk.nl/coronaloket. Staat uw vraag er niet tussen, bel dan naar het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Vanaf maandag 23 maart is dit nummer open volgens reguliere tijden van 8.30 tot 17.00 uur.

Welke bedrijven moeten hun deuren verplicht sluiten?     

Op zondag 15 maart is besloten dat eet- en drinkgelegenheden waaronder per 24 maart ook casino’s vallen (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs hun deuren moeten sluiten. Op basis van aanvullende gezondheidsadviezen heeft het kabinet op maandag 23 maart besloten dat ook kappers, visagisten, schoonheidssalons en nagelstudio’s tot en met 6 april 2020 moeten sluiten. Dit geldt ook voor andere zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging.            

Kan ik als bedrijf een uitzonderingspositie krijgen bij een verdere sluiting van winkels en bedrijven?

Op dit moment heeft het kabinet geen voornemen om over te gaan tot verdere sluiting van winkels, bedrijven en gebieden. Op dit moment gelden de maatregelen van 15 en 23 maart, waarbij onder meer horeca, sportclubs en kappers zijn gesloten. Wanneer aanvullende maatregelen noodzakelijk blijken, dan wordt daar via de gebruikelijke kanalen over gecommuniceerd. Het is niet mogelijk om nu al een uitzonderingspositie aan te vragen voor een situatie die niet aan de orde is.    

Wat betekenen de afspraken voor winkeliers en winkelend publiek?    

Om de gezondheidssituatie bij het winkelen zo goed mogelijk te kunnen waarborgen zijn ook enkele aanvullende afspraken gemaakt met de winkelbedrijven en hun organisaties. Het gaat dan om afspraken die we met de winkeliers hebben gemaakt zodat iedereen in de winkels de veilige afstand van 1,5 meter kan houden. Maar ook de regels waar de klanten zich aan moeten houden om zo veilig te kunnen blijven winkelen. Die afspraken zullen de komende dagen bij de ingang van de winkels en op andere manieren duidelijk gecommuniceerd worden.

Wat zijn de richtlijnen voor verantwoord winkelen en zijn er communicatie middelen beschikbaar voor winkeliers?

De richtlijnen en ondersteunend communicatiemateriaal staan op rijksoverheid.nl: nieuwsbericht Nieuwe regels voor verantwoord winkelen. 

Wat moet ik doen als mijn klanten zich niet aan de afspraken houden?

De winkelier is verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in de winkel en voor het naleven van deze gedragsregels. Van klanten wordt verwacht dat ze de gedragsregels volgen. In noodgevallen kan de winkelier een beroep doen op handhaving door de overheid, net als bij winkeldiefstal.  

Mag ik als winkelier mensen weigeren als ik een max aantal personen in de zaak toe laat?

De winkelier ziet er op toe dat er niet meer mensen in de winkel zijn dan volgens het protocol is toegestaan, omdat dat risico’s voor verspreiding van het corona-virus meebrengt. De winkelier kan dus klanten vragen te wachten of later terug te komen. 

Per wanneer moeten kappers, visagisten, schoonheidssalons en nagelstudio’s hun deuren sluiten?   

Het kabinet heeft deze uitbreiding op 23 maart 2020 gecommuniceerd. De sluiting gaat per direct in.

Wat zijn de regels voor samenkomsten, samenscholing en groepsvorming?

U vindt hier meer informatie. 

Moet ik mijn werknemers thuis laten werken?    

Het kabinet roept werkgevers op om werknemers tot en met 6 april 2020 zo veel mogelijk thuis te laten werken. Daarnaast is de oproep aan u om de werktijden van uw werknemers zo veel mogelijk te spreiden.

Een huisgenoot van een werknemer heeft verkoudheidsklachten en koorts? Mag de werknemer nog werken?

Uw werknemer mag thuiswerken. Hij mag niet naar het werk komen, tenzij uw organisatie/bedrijf behoort tot de cruciale beroepen. Als thuiswerken niet kan, kijk dan in overleg hoe u dit kunt oplossen. 

Waar vind ik meer informatie over thuisquarantaine nu een huisgenoot van een medewerker ziek is?

U vindt hier meer informatie. 

Mag ik de werktijden van mijn werknemers aanpassen?    

Het kabinet roept werkgevers op om de werktijden tot en met 6 april 2020 zo veel mogelijk mogelijk te spreiden. U mag dus de werktijden van uw werknemers aanpassen.

Kan ik mijn werknemers de toegang tot de werklocatie/kantoor weigeren?  

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Het weigeren van de toegang tot de werkplek kan daarbij horen. 

Ik ben een werkgever binnen de vitale infrastructuur (zorginstelling, ziekenhuis etc.). Gelden er voor mij andere maatregelen?

Om te zorgen dat vitale sectoren zoals zorg, brandweer en elektriciteit blijven functioneren, is het belangrijk dat werkgevers en werknemers die geen klachten hebben, naar het werk komen.

Wat kan ik doen om de kans op besmettingen op mijn werklocatie te verkleinen?    

Werknemers en werkgevers die last hebben van milde gezondheidsklachten moeten thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn:

 • Niezen
 • Keelpijn
 • Loopneus
 • Licht hoesten
 • Verhoging tot 38 graden

Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. Neem bovendien de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

 • Zorg dat u en anderen om u heen regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • Zorg dat u en anderen om u heen hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes als u hoest of niest. En gooi ze direct weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand.

Welk protocol geldt er op mijn werkplek?

Als door contacten van de werknemers de kans bestaat op besmetting op de werkplek, dan treedt een protocol van de GGD in werking. Dat protocol bepaalt welke maatregelen worden genomen.

Moet ik het loon doorbetalen als mijn werknemer tijdens vakantie vanwege besmetting met het coronavirus ziek is en in het buitenland in quarantaine of isolatie moet blijven?    

Uw werknemer is ziek en u moet in principe het loon doorbetalen. De dagen dat uw werknemer ziek is gelden niet als vakantie-, maar als ziekteverlofdagen. 

Wat als een deel van mijn personeel in het buitenland niet naar werk kan komen? Moet ik hen doorbetalen?    

Als het gaat om personeel dat niet in staat is weer naar het werk te komen vanwege verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades vanwege corona, dan is de kans groot dat u hen moet doorbetalen. Het hangt echter van de specifieke omstandigheden en het lokale arbeidsrecht per land af welke regels precies gelden.

Mogen evenementen in Nederland doorgaan?

Voor evenementen en bijeenkomsten geldt: 

 • Alle evenementen, ook met minder dan 100 personen, worden afgelast tot 1 juni 2020. We spreken van een evenement als dat planbaar is en vergunningsplichtig. 
 • Alle andere samenkomsten (zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden) zijn tot en met 6 april 2020 verboden. Deze maatregel zal uiterlijk 6 april 2020 worden heroverwogen.

Hoe organisaties en bedrijven invulling geven aan dat besluit, kunt u aan hen vragen. Neem contact op met de betreffende organisatie. Ook uw gemeente of veiligheidsregio geeft hier mogelijk informatie over.

Evenementen, congressen en reizen worden geannuleerd. Kunnen de kosten hiervan vergoed worden?

Voor reizen moet u contact opnemen met uw reis- of luchtvaartorganisatie. Voor evenementen en congressen kunt contact opnemen met uw verzekering.

Ik heb me ingeschreven – of wilde me inschrijven – voor een handelsmissie. Gaan deze nog door?    

De meest recente informatie over handelsmissies, die door de overheid zijn georganiseerd, vindt u bij RVO. Als u zich al had opgegeven voor een missie die is uitgesteld of geannuleerd, wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd. Als u wilt weten of een missie waarin u interesse heeft nog doorgaat, neem dan contact op met de contactpersoon voor de betreffende missie. Deze vindt u op de pagina van de betreffende missie.

Hoe zit het met transport of verzending uit of via andere landen? Komen er strengere douaneprocedures?

Op deze vragen hebben we op dit moment nog geen antwoord. Strengere douaneprocedures voor goederen lijken niet aan de orde, omdat het virus zich niet via goederen verspreidt. Loopt u tegen problemen aan met de douane? FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, heeft een meldpunt geopend voor ondernemers die negatieve gevolgen ondervinden van het coronavirus.

Mijn bedrijf handelt in veterinaire (dieren en dierlijke) en fytosanitaire (planten en plantaardige) producten. Gaan hiervoor strengere regels gelden?  

Op dit moment zijn alle inspanningen gericht op het inperken van verspreiding van het virus. In de loop van 2020 zal er mogelijk meer informatie komen over regels rondom veterinaire en fytosanitaire producten.

Wat betekent de oproep aan iedereen om zoveel mogelijk thuis te werken (indien mogelijk) voor de Nederlandse economie? 

De mate waarin Nederland economisch uiteindelijk wordt geraakt, hangt af van de duur van de epidemie en de mate waarin het virus zich verspreidt.

Kan het telecomnetwerk in Nederland het aan als zoveel mensen thuis gaan werken?

Er is geen reden om aan te nemen dat er een tekort aan capaciteit op het openbare telecomnet zal ontstaan als veel mensen thuis gaan werken. De netwerken zijn in Nederland van hoge kwaliteit. Hierdoor is het niet waarschijnlijk dat thuiswerken op de telecomnetwerken tot ‘opstopping’ zal leiden. Wel kan het zijn dat de IT-infrastructuur of de internetverbinding van specifieke bedrijven niet is berekend op grote aantallen thuiswerkende medewerkers. Agentschap Telecom adviseert bedrijven waarop ze moeten letten.

Wat zijn de economische gevolgen op lange termijn?

De uitbraak van het coronavirus heeft een grote impact op de wereldwijde, Europese en Nederlandse economie. In Nederland zijn de economische en maatschappelijke gevolgen voor iedereen voelbaar. Duizenden ondernemers worden in dit stadium al zeer hard geraakt en een groot deel van de beroepsbevolking verkeert in onzekerheid over de toekomst van zijn of haar werk. De precieze impact op de Nederlandse economie op de lange termijn is op dit moment niet met zekerheid te voorspellen. Dit hangt af van de snelheid waarmee het coronavirus onder controle komt in binnen- en buitenland. 

Het kabinet volgt de ontwikkelingen nauwlettend en is in gesprek met werkgevers- en werknemersorganisaties, bedrijven en financiers om noodzakelijke aanpassingen te kunnen doen als de situatie daarom vraagt. De uitgangspositie van de Nederlandse economie is nog altijd goed, waardoor wij in staat zijn de negatieve economische gevolgen van het virus zoveel mogelijk op te vangen.

Ik werk in de uitvaartbranche, hoe moet ik nu werken?

Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt. Lees meer informatie over werken in de uitvaartbanche en het coronavirus op rivm.nl.

Moeten campings, hotels of vakantieparken dicht?

Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.

Ik krijg bijna geen ritten meer als taxichauffeur, wat moet ik doen?

Bent u zzp’er en in de financiële problemen door de teruglopende vraag naar taxivervoer? Dan kunt u als zelfstandige taxiondernemer gebruik maken van de versoepelde regels bij het aanvragen van een bijstandsuitkering
Neem wel zoveel mogelijk maatregelen om besmettingen te voorkomen:

 • ga niet aan het werk af als u 1van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten, verhoging of koorts.
 • Was uw handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar.
 • Houd de binnenkant van uw auto goed schoon. Denk vooral aan handgrepen van uw passagiers.

Ik ben rij-instructeur. Mag ik nog les geven?

Nee. Rij-instructeur is aangemerkt als contactberoep omdat er geen 1,5m afstand tussen klant en rij-instructeur gehouden kan worden. Daarom geldt voor alle rijscholen dat het geven van rij-instructie in ieder geval tot 6 april niet toegestaan is. Uiterlijk 6 april wordt besloten over het al dan niet verlengen van de maatregel.

Is er financiële compensatie voor getroffen rijscholen?

Voor ondernemers die worden getroffen door de coronacrisis heeft de Rijksoverheid financiële maatregelen getroffen. Deze maatregelen worden nu nader ingevuld.

Ik wil graag als ondernemer een (kosteloze) dienst of service aanbieden, waar kan ik dit aanbod doen?

In deze tijd van coronacrisis ontstaan allerlei nieuwe oplossingen en initiatieven om ondernemers te helpen. MKB-Nederland en VNO-NCW roepen partijen op om hun ideeën maar ook vragen met elkaar te delen op het daarvoor ingerichte platform. Meedoen is kosteloos.

Ik ontvang een subsidie van een overheidsorganisatie, maar ik kan nu niet aan de verplichtingen voldoen die hierbij horen. Wat moet ik doen?

Kunt u zich niet aan de afspraken houden die horen bij de subsidie, bijvoorbeeld omdat uw organisatie of onderneming vrijwel is stilgevallen? Of omdat het niet lukt om op tijd de gewenste rapportages te leveren? Laat u dat dan zo snel mogelijk weten aan uw contactpersoon bij de subsidieverstrekkende partij. Die zoekt dan samen met u naar een passende oplossing.

Vragen over visserij

Welke maatregelen worden er door de overheid genomen voor de visserij? 

De Rijksoverheid heeft algemene maatregelen afgekondigd voor het bedrijfsleven in Nederland. Er komt een tijdelijke borgstellingsregeling voor MKB-visserij- en aquacultuurondernemers.
In het nieuwsbericht staat vermeld dat de visserij- en aquacultuurondernemers zijn uitgezonderd van de tijdelijke borgstellingsregeling voor het MKB. Het ministerie van LNV werkt aan een aanpassing van de regelgeving, zodat ook het MKB in de visserij- en aquacultuursector gebruik kan maken van de tijdelijke borgstellingsregeling voor het aanvragen van een overbruggingskrediet. Uitgangspunt is dat hiervoor dezelfde voorwaarden gelden als in de agrarische sector. 

Inkomensondersteuning ZZP’ers

De Rijksoverheid biedt ZZP’ers de mogelijkheid inkomensondersteuning aan te vragen tot een sociaal minimum. In overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zoekt het ministerie van LNV uit in hoeverre deelloonvissers gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid.

Waarom zijn visserij en aquacultuur uitgezonderd van de borgstellingsregeling voor het MKB?

De reden dat visserij en aquacultuur uitgezonderd waren van de borgstellingsregeling voor de landbouw is dat voor de voor de visserijsector andere Europese regelgeving van toepassing is. Het ministerie van LNV werkt aan een borgstellingsregeling voor visserij en aquacultuur.

Welke Europese maatregelen gelden voor de visserij?

De Europese Commissie heeft de staatssteunregels voor overheidssteun aan het bedrijfsleven versoepeld vanwege de maatregelen die genomen worden om het coronavirus te bestrijden. Hierdoor was het voor het kabinet mogelijk de algemene maatregelen voor het bedrijfsleven te nemen.

Het ministerie van LNV bespreekt met de Europese Commissie de mogelijkheden extra maatregelen te nemen voor de visserijsector, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid van een stilleg- of opslagregeling onder het Europees Fonds voor Visserij en Maritieme Zaken (EFMZV). Hier moet een wijziging van de betreffende Verordening voor in gang gezet worden door de Europese Commissie.

Kunnen vissers gewoon blijven vissen?

Voorlopig wel, in een aantal gevallen is een tijdelijke beperking van het aantal uren dat vissers de zee op mogen opgelegd door de Producentenorganisaties, zoals voor week 13 het geval is voor de tongvisserij.

Is transport van visserijproducten mogelijk?

Inzet van Nederland is om transport van voedsel in geval van grenssluitingen mogelijk te blijven maken binnen de Europese Unie.  

Blijven de visafslagen open? 

De voedselketen is als prioritair aangemerkt door de regering. Visafslagen maken zelf de afweging of zij open blijven.

Is het mogelijk visseizoenen uit te stellen? 

Dit is niet mogelijk als door deze verplaatsing een overlap ontstaat met een wettelijk vastgestelde gesloten periode voor de betreffende soort of vistuig.  Het instellen van gesloten periodes is een maatregel om het visbestand op ecologische gronden te beschermen. Wanneer in de gesloten tijd wordt gevist, heeft dit nadelige gevolgen voor de voortplanting van deze soorten. Dat heeft consequenties voor de lange termijn van het bestand met nadelige gevolgen voor zowel het ecosysteem als toekomstige vangstmogelijkheden.

Wat gebeurt er met het quotum als dat niet wordt opgevist?

In principe wordt 10% van het quotum dat niet wordt opgevist – afhankelijk van het visbestand – opgeteld bij het quotum van het volgende jaar. Er wordt op dit moment gekeken of dit percentage verhoogd kan worden voor bepaalde visbestanden. Of dit mogelijk is, is afhankelijk van Europese besluitvorming.

Hoe verloopt het overleg met de sector?

Het ministerie van LNV heeft intensief contact met de vertegenwoordigers van de visserij- en aquacultuursector en de verwerkende industrie. Onder andere over de stand van zaken in de sector en de maatregelen die nationaal en op Europees niveau voor de visserij- en aquacultuursector genomen worden. Vragen kunt u melden bij het speciaal ingestelde e-mailadres bij het ministerie: covid19@minlnv.nl

LEAVE A COMMENT

Your comment will be published within 24 hours.

© Copyright 2019 OA Services Powered by Fourg Solutions